Založ si blog

Vodozádržné opatrenia priniesli do mesta viac zelene

Samospráva oslovila Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky so žiadosťou o vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok. Celkový rozpočet projektu bol 1 173 343, 87 eur.

 

Cieľom projektu bolo sedem samostatných aktivít v režime nakladania s dažďovými vodami a jedného parkoviska. Pre jednotlivé objekty išlo o vytvorenie systému odvedenia zrážkových vôd zo striech objektov a vôd z ich okolia prostredníctvom sústavy dažďových zvodov a priekop zaústených do dažďových záhrad a nádrží určených na polievanie zelenej steny, alebo na iné závlahové využitie akumulovanej vody. Z pohľadu zmierňovania dopadov klimatickej zmeny a zároveň napomáhania výparu boli riešené najmä dažďové záhrady a zelené steny vo forme využitia plôch, ktoré sú upravené na výsadbu a využité pre vytvorenie vhodného a výpar podporujúceho celku. Súčasťou opatrení je aj riešenie mobiliáru vo forme lavičiek, zvýšených záhonov, stojanov na bicykle a odpadkových košov.

Vodozádržné opatrenia majú takto funkciu znižovania povrchového odtoku zrážkových vôd a ich uchovania v mieste dopadu, ale aj celkový pozitívny vplyv na klímu územia. Podružnou funkciou je tak nielen znižovanie povrchového odtoku pod projektovanými objektami, ale predovšetkým ochrana územia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho odolnosti voči klimatickej zmene.

Odvedením zrážkových vôd z povodní spevnených plôch, striech, nespevnených plôch a ich zaústenie do bioretenčných prvkov – dažďových záhrad a retenčných prvkov – nádrží, predstavuje výrazné zlepšenie lokálnych povodňových stavov vyvolaných extrémnou zrážkovou činnosťou. Súčasťou opatrení sú aj opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dopadov zmeny klímy vo forme budovania zelených stien.

 

Nový cintorín

Bol riešený vo forme vybudovania zatrávnených zemných priekop ústiacich do dvoch retenčných nádrží určených na polievanie zelených stien. Samotný návrh retenčných nádrží je riešený tak, aby zrážkové vody či prípadné vody z topenia snehu za vhodných klimatických podmienok neprekročili navrhovanú retenčnú kapacitu. Návrh bol riešený na blokový dážď s dobou opakovania dva roky. Odvádzané zrážkové vody z priekop budú cez uličnú vpusť so sedimentačným priestorom zaústené do potrubí, ktoré budú odvádzať dažďovú do dvoch akumulačných nádrží veľkosti 30 m3, ktoré budú uložené na urovnanej ploche vo vrstvách: 3 cm piesková, 15 cm štrkový podsyp. Potrubie bolo ukladané do pieskového lôžka a obsypané pieskom do výšky 150 mm a následne zasypané pôvodnou zeminou. Potrubie bolo uložené v sklone dvoch percent. Na okraji areálu je zároveň umiestnená zelená stena pre podporu výparu a mikroklímy územia.

 

Hradný park

Problém je riešený vo forme vybudovania odvádzania zrážkových vôd z oblasti vo forme terénnych úprav v parku a vytvorenia dažďových záhrad. Dažďová záhrada je riešená vhodnou výsadbou a v nej je vytvorený aj retenčný priestor vyplnený makadamom. Keďže ide o park ležiaci pri Kežmarskom hrade, bolo výsadbový plán, ako aj typ a umiestnenie mobiliáru potrebné riešiť s pamiatkovým úradom. Samotný návrh dažďových záhrad je riešený tak, aby zrážkové vody neprekročili navrhovanú retenčnú kapacitu.

 

Ulice Nižná brána, Garbiarska, Severná a Weilburská

Vodozádržné opatrenia sú riešené vo forme vybudovania odvádzania zrážkových vôd z oblasti vo forme terénnych úprav a nových zaústení strešných zvodov do vytvorených dažďových záhrad. Dažďová záhrada je riešená s vhodnou výsadbou – a v nej je vytvorený aj retenčný priestor vyplnený makadamom. Samotný návrh dažďových záhrad je riešený tak, aby zrážkové vody neprekročili navrhovanú retenčnú kapacitu. Návrh bol riešený na blokový dážď s dobou opakovania dva roky. Súčasťou navrhnutých opatrení je aj zabudovanie mobiliáru – lavičiek, odpadkových košov a stojanov na bicykle.

 

Areál Základnej školy s materskou školou Nižná brána

Projekt vodozádržných opatrení bol riešený vo forme vybudovania odvádzania zrážkových vôd z oblasti vo forme terénnych úprav a nových zaústení strešných zvodov do vytvorených dažďových záhrad a retenčných nádrží určených na polievanie zelených stien. Dažďová záhrada je riešená s vhodnou výsadbou a v nej je vytvorený aj retenčný priestor vyplnený makadamom. Samotný návrh retenčných nádrží je riešený tak, aby zrážkové vody (prípadne vody z topenia snehu za vhodných klimatických podmienok) neprekročili navrhovanú retenčnú kapacitu. Odvádzané zrážkové vody budú zaústené do potrubí PVC-U DN 150 mm, ktoré budú odvádzať dažďovú do štyroch akumulačných nádrží veľkosti dvanásť m3, ktoré budú uložené na urovnanej ploche vo vrstvách: 3 cm piesková, 15 cm štrkový podsyp. Potrubie je ukladané do pieskového lôžka a obsypané pieskom do výšky 150 mm a následne zasypané pôvodnou zeminou. Potrubie je uložené v sklone dvoch percent. Na okraji areálu je zároveň umiestnená zelená stena v podobe konštrukcie s rastlinami pre podporu výparu a mikroklímy územia. Pri budovaní odvádzania zrážkových vôd zo strešných zvodov pri budove školy bolo potrebné miesto súbehu potrubia so základovou konštrukciou zabezpečiť izoláciou proti vode vo forme hydroizolácie a nopovej fólie s vhodným obsypom. Súčasťou navrhnutých opatrení je aj zabudovanie mobiliáru – lavičiek, odpadkových košov, zvýšených záhonov a stojanov na bicykle.

 

Parkovisko Dr. Alexandra

Projekt úpravy parkoviska Dr. Alexandra rieši povrchovú úpravu parkoviska kombináciou kamennej dlažby osadenej do štrkového lôžka (vodopriepustná povrchová úprava). Súčasťou projektu je návrh dažďových záhrad – ktoré povrchové dažďové vody zachytia a následne postupne pomaly vsakovaním odvedú vodu do podložia rastlého terénu. Výsadbou rastlín v rámci dažďových záhrad sa docielia aj ďalšie aspekty ekostabilizácie: zvlhčenie vzduchu, zachytenie prachu, zníženie hluku, priestor pre malé živočíchy.

Celková plocha riešeného územie je 19-tisíc m2.

Text a foto: Ondrej Miškovič

Hasiči kežmarského okresu oslavovali výročie založenia

05.07.2024

Bezpečnosť občanov a ochrana ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Hasiči si v kežmarskom okrese pripomenuli už 150 rokov od začiatku ich organizovanej činnosti. Poslanie jednej z prvých hasičských jednotiek z Trenčína bolo vyjadrené heslom: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“ Toto krédo sa [...]

Matričný úrad v Kežmarku je súčasťou Európskeho združenia matrikárov

04.07.2024

Kežmarský matričný úrad vykonal v minulom roku 9 823 úkonov. O tom, s čím občania najčastejšie chodia na matriku, sme sa zhovárali so Zuzanou Kredátusovou, prezidentkou Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky. Na zložité prípady poznajú riešenia S každým štátom máme medzinárodné dohovory, a preto musia na matrike každý takýto zápis skúmať [...]

Zariadenie pre seniorov plánuje generálnu rekonštrukciu

03.07.2024

Zariadenia poskytujúce služby pre seniorov v Kežmarku hlásia plnú kapacitu. O sto prijímateľov sociálnej služby sa starajú v Zariadení pre seniorov (ZPS) a o jedenástich v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS). O aktuálnom stave, ale i o plánoch na leto sme sa zhovárali s Petrom Vilčekom, riaditeľom ZPS a ZOS. Kežmarok bol dva roky po sebe nositeľom titulu [...]

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

bane, uhlie, banník. baňa.

Poľský baník uväznený pod zemou viac než 48 hodín bol nájdený živý

13.07.2024 19:06

Baňu Rydułtowy vo štvrtok ráno okolo 08.00 h. v hĺbke približne 1 200 metrov zasiahli silné otrasy.

putin, lavrov, peskov

Americké rakety v Nemecku? Obeťami budú metropoly Európy, vyhráža sa Kremeľ

13.07.2024 17:40

Rusko by totiž mohlo namieriť svoje rakety na ich hlavné mestá, čím by sa zopakovala konfrontácia z obdobia studenej vojny.

ONDREJ MIŠKOVIČ

S láskou k poznaniu a vášňou pre písanie sa snažím prinášať články, ktoré vás inšpirujú a rozširujú vaše obzory. Dúfam, že sa na mojom blogu cítite ako na dobrodružnej ceste, kde každý článok je ďalším krokom v objavovaní nekonečných možností mysle a sveta.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 256
Celková čítanosť: 351506x
Priemerná čítanosť článkov: 1373x

Autor blogu