Založ si blog

Prvé výsledky sčítania obyvateľstva v Kežmarku

Sčítanie svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším a najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 nadviazalo na dlhú históriu na území Slovenska, prinášame vám prvé základné výsledky sčítania obyvateľstva v Kežmarku.

Počet obyvateľov

celkový počet obyvateľov: 15 552

mužov: 7 542 (48,5 %)

žien: 8 010 (51,5 %)

 

Vekové skupiny

predproduktívny vek (0 – 14 rokov): 2 276 (14,63 %)

produktívny vek (15 – 64 rokov): 10 681 (68,68 %)

poproduktívny vek (65 a viac rokov): 2 595 (16,69 %)

najviac občanov má vek: 33 rokov (153 ľudí)

najmenej občanov má vek: 99 a 97 rokov (1 osoba)

 

Krajina narodenia

obyvatelia narodení v SR: 14 936 (96,04 %)

obyvatelia narodení mimo SR: 575 (3,7 %)

nezistené: 41 (0,26 %)

 

Štátna príslušnosť

obyvatelia so štátnou príslušnosťou SR: 15 404 (99,05 %)

cudzinci: 141 (0,91 %)

nezistené: 7 (0,05 %)

 

Rodinný stav

slobodný, slobodná: 6 713 (43,16 %)

ženatý, vydatá: 6 341 (40,77 %)

rozvedený, rozvedená: 1 412 (9,08 %)

vdovec, vdova: 1 070 (6,88 %)

nezistené: 16 (0,1 %)

 

Vzdelanie

bez ukončeného vzdelania – osoby vo veku 0 – 14 rokov: 1 613 (10,37 %)

základné vzdelanie: 2 120 (13,63 %)

stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity): 2 963 (19,05 %)

úplné stredné vzdelanie (s maturitou): 4 216 (27,11 %)

vyššie odborné vzdelanie: 986 (6,34 %)

vysokoškolské vzdelanie: 2 846 (18,3 %)

bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac: 34 (0,22 %)

nezistené: 774 (4,98 %)

 

Národnosť

slovenská: 14 077 (90,52 %)

česká: 104 (0,67 %)

rómska: 86 (0,55 %)

maďarská: 29 (0,19 %)

rusínska: 28 (0,18 %)

 

Vierovyznanie

rímskokatolícka cirkev: 10 013 (64,38 %)

bez náboženského vyznania: 2 632 (16,92 %)

evanjelická cirkev augsburského vyznania: 680 (4,37 %)

gréckokatolícka cirkev: 527 (3,39 %)

pravoslávna cirkev: 66 (0,42 %)

 

Zdroj: scitanie.sk, spracoval: Ondrej Miškovič

 

Sčítanie nám hovorí o zmene

 

V roku 2011, keď sa uskutočnilo posledné sčítanie, malo mesto Kežmarok 16 824 obyvateľov, z toho 8 094 a 8 730 žien. Tohtoročné sčítanie ukázalo úbytok o 1 272 obyvateľov.

V roku 1970 zaznamenal Kežmarok 9 917 obyvateľov, počet obyvateľov následne rástol a v roku 1980 už sme mali v našom meste 13 238 a následne v rokoch 1991 už 16 339 obyvateľov a v roku 2001 trend pokračoval na 17 383 obyvateľov. Prvýkrát v histórii sčítania si tak Kežmarok pripisuje pokles obyvateľstva.

Pokles od posledného sčítania z 2 600 na 2 276 obyvateľov sme zaznamenali u žiakov materských a základných škôl do 12 rokov.

Najvýraznejší úbytok zaznamenala príslušnosť k cirkvi. Evanjelická cirkev tvrdí, že pokles nebol výrazný a spomalilo sa tempo úbytku ich veriacich. Katolícka cirkev zasa argumentuje, že za poklesom je aj pandémia, ktorá zatvorila kostoly. Polepšila si hlavne gréckokatolícka cirkev. „Sčítanie sa uskutočnilo v pandemickej dobe, ktorá významne poznačila pastoráciu, ale aj napriek tomu počet gréckokatolíckych veriacich v porovnaní s rokom 2011 narástol o 5,5 %,“ povedal Ján Babjak, gréckokatolícky arcibiskup a metropolita. Takmer každý štvrtý človek na Slovensku však zaškrtol možnosť bez vyznania.

Zdroj: DATAcube.sk, spracoval: Ondrej Miškovič

Isus Christos ako zakladateľ kresťanstva

20.08.2023

Kantov prístup pochopenia Christa sa považuje za sekulárnejší a založený na racionálnom a etickom chápaní kresťanstva. Kant predovšetkým opisuje vecí, ktoré sú oddelené od náboženstva. V kontexte náboženstva Kant upriamuje na označenie oddelenia štátu alebo verejných inštitúcií od náboženských vplyvov. Sekulárny prístup, ktorý Kant predstavuje sa zameriava na [...]

Isus Christos ako Syn Boží

20.08.2023

Kant vo svojej kritickej filozofiou, ktorej najvýznamnejším dielom je Kritika čistého rozumu sa zaoberá otázkou poznania a upriamuje čitateľa na to, ako a do akej miery môžeme získať istotu a poznatky o svete a Božom zjavení v dejinách ľudstva. [1] Kant odmietal nadprirodzené aspekty kresťanského náboženstva, ako sú zázraky, vzkriesenie a božskú podstata Christa. [2] [...]

Isus Christos ako historická postava

20.08.2023

Nemecký idealizmus pestuje Christológiu, ktorá je hlavne dejinno-filozofická. [1] V prípade vnímania Christa z historického charakteru existovali v rámci nemeckého idealizmu rozdielne postoje. Každý filozof idealizmu mal vlastný individuálny prístup a interpretáciu, ktorá závisela od jeho vlastného filozofického systému, presvedčenia a osobného postoja ku Christovi a viere [...]

Alexandr Lukašenko

Švajčiarsky súd oslobodil bývalého agenta bieloruskej eskadry smrti

28.09.2023 22:46

Garavského súdili za nútené zmiznutie troch politických odporcov prezidenta Alexandra Lukašenka koncom 90. rokov 20. storočia.

javor, británia, hadrianov val, robin hood

V noci niekto vyrúbal zrejme najznámejší strom v Británii

28.09.2023 21:18

Išlo o javor, ktorý rástol neďaleko Hadrianovho valu na severe Anglicka.

voľby v Bratislave

Výpočet mandátov: Aký silný vplyv majú nevoliči na výsledok parlamentných volieb?

28.09.2023 20:00

Postoj nevoličov napovedá, že sa ich voľby netýkajú, ale istým spôsobom pomáhajú víťaznej politickej strane v obsadení čo najviac mandátov v parlamente.

ANAXIOS

Blog človeka, ktorý sa rozhodol, že niekde zavesí svoje články, ktorých sa za 20 rokov štúdia nazbieralo viac ako dosť. Nemusíte so všetkým súhlasiť, ale ak by to čo i len jedného oslovilo, tak budem rád. Ako raz povedal starý múdry Aslan: "Kto je raz kráľom Narnie, ostáva ním naveky." Možno niekto práve cez tento nehodný blog spozná svoju hodnotu. #207635

Štatistiky blogu

Počet článkov: 204
Celková čítanosť: 275361x
Priemerná čítanosť článkov: 1350x

Autor blogu