Založ si blog

Názory na kresťanstvo formujúce sa v nemeckej idealistickej filozofii

V nemeckej idealistickej filozofii existovali rozličné názory na náboženstvo. Kant sa zaoberal náboženstvom z hľadiska morálky a etiky. V jeho filozofii tvrdil, že náboženstvo je základné pre vytvorenie a udržanie morálnej a etickej spoločnosti.[1] Kant zdôrazňoval dôležitosť individuálneho morálneho rozhodnutia, čo je pre náboženstvo a náboženský život veľmi potrebné. Pre Kanta bolo kresťanstvo dôležité z hľadiska jeho etických princípov, no najmä zásady lásky k blížnemu a univerzálnej morálnej povinnosti. Odmietal však zaoberať dogmatickými aspektmi kresťanstva a skôr sa zameral na jeho etický význam pre jednotlivca ako pre celú spoločnosť.[2]

Ďalší nemecký idealista Schelling bol v tomto prúde filozofom, ktorý sa zaoberal vzťahom medzi Bohom a prírodou. Vo svojej filozofii zdôrazňoval hlavne jednotu medzi duchovnou a materiálnou realitou. Schelling videl v kresťanstve a všeobecne v náboženstvách spôsob, ako človek nachádza jednotu so všetkým bytím a s Bohom.  Videl v kresťanstve a jeho zakladateľovi Isusovi Christovi sprostredkovateľa medzi Bohom a ľuďmi a kresťanské učenie považoval za základný zdroj duchovného poznanie a jednoty. [3]

Hegel sa zase zaoberal náboženstvom ako súčasťou dialektického procesu ducha. V jeho filozofii náboženstvo reprezentovalo vývoj a realizáciu ducha v dejinách. Videl v náboženstve prostriedok, cez ktorý sa duch vyjadruje a uznáva samého seba. Hegel pridelil kresťanstvu významné miesto aj vo svojej filozofii. Pre neho bolo kresťanstvo dôležitou súčasťou dialektického procesu ducha a formovania dejín. V kresťanstve videl symbol vyššej reality a pokrok ducha. Hegel zdôrazňoval aj historický vývoj kresťanstva a jeho úlohu v dosahovaní vyššieho duchovného zjednotenia.[4]

V mladšej generácii osvietencov sa zmenil racionalizmus na ucelenú školskú metodologickú schému, na ktorej sa žiaci cvičili v logike a v diskusii, ktorá však nedávala odpoveď na dôležité problémy života.[5] Názory idealistických filozofov nám ukazujú, že v ich filozofii existovala rôznorodosť prístupov k náboženstvu. Niektorí filozofi vnímali náboženstvo viac z etického hľadiska, iní ho chápali ako súčasť duchovného a prírodného sveta, a ďalší ho považovali ako súčasť dialektického procesu ducha a dejín.

Hegel k dejinám pristupuje s dvoma antropologickými predpokladmi. S predpokladom zákonitého priebehu dejín, implicitne obsiahnutým v nevyhnutnom vývine ducha k uvedomeniu si svojej podstaty v rozume ale i s predpokladom bytosti vnútorne vyrovnanej s tendenciou ducha k rozumu a slobode a schopnej vo svojom vlastnom konaní ich v celosti objektivizovať. Takouto bytosťou je pre neho aj človek, čo je sebauvedomujúca sa osobnosť, obsahujúca vo fakte svojho duchovna, vedomia, reálny moment rozumu a slobody, spočiatku síce potenciálny, no postupne sa uskutočňujúci a hlavne rozvíjajúci sa.[6]

Pri svojej vedeckej obmedzenosti racionalizmus zapôsobil aj na slovenskú študujúcu mládež. Už skutočnosť, že sa mohlo v novoveku voľne diskutovať o náboženských postojoch, o základných princípoch poznania, konania a mravnosti, viedla ich k túžbe po poznaní samej podstaty všetkých javov. Osvietenci upozornení problémami doby sa neuspokojovali s výkladom profesorov, ale siahli po samých základoch osvietenskej filozofie. Slovenská študujúca mládež v Nemecku si tiež prechádzala štúdiom francúzskych osvietencov, encyklopedistov, poznaním francúzskych materialistov a ich politického radikalizmu. [7] V samých začiatkoch vývinu filozofie sa aj Ľudovít Štúr nadchýnal najmä pod vplyvom nedávnych politických udalostí na európskom kontinente. Bol ovplyvňovaný myšlienkovým a politickým radikalizmom. Možno povedať, že myšlienky osvietenského racionalizmu mali v prvom vývinovom období na Ľudovíta Štúra a slovenské dejiny závažný vplyv, aj keď sa ku gnozeologickému materializmu Štúr nikdy počas svojho života neprepracoval. Slovákovi Štúrovi bránili v pochopeniu  tradičné formy myslenia u nás, kde náboženstvo hralo stále aj u inteligencie závažnú úlohu a kde rozvoj prírodných vied nebol ešte rozvinutý. [8] Heglovo filozofické dielo nadchýnalo mladého Štúra aj osobne svojou systémovosťou, všeobjímajúcnosťou a všetkými javmi prenikajúcou metódou, svojím učením o všesvetovom duchu a jeho konkretizácii v dejinách všetkých národov, nielen toho národa, ktorého bol Hegel súčasťou. U Štúra sa v obdive k Heglovi spájal teda osobný vedecký záujem so záujmom Slovana bojujúceho za slobodu a právo na vlastnú históriu národa a za svoje kresťanské korene.  [9]

Hegel stavia celú filozofiu dejín na poznatku, že vývin histórie je priamo viazaný na spoločenskú činnosť človeka. Činnosť človeka je zase podmienená jeho záujmami a vôľou, ktoré sú skutočnými hybnými silami historického diania.[10] Zákonná realizácia ducha v dejinách, kde zdrojom a zárukou objektívnej historickej zákonitosti je svetový duch, v ktorom je už od začiatku potenciálne obsiahnutý celý plán dejín a rovnako aj špecifická úloha jednotlivých národov na tvorbe tohto plánu; úlohou jednotlivca je dosiahnutie svojbytnosti v dejinách vlastnou a hlavne tvorivou aktivitou. [11]

 

[1]          Porov. KANT, I: K večnému mieru. In: HEGEL, G. W. F., KANT, I: Čistý rozum. s. 76.

[2]          Porov. ARNZENBACHER, A.: Úvod do filozofie. s. 159.

[3]          Porov. HEGEL, G. W. F.: Malá logika. s. 7.

[4]          Porov. ARNZENBACHER, A.: Úvod do filozofie. s. 166.

[5]          Porov. BAKOŠ, M.: Ľudovít Štúr ako vychovávateľ a bojovník za slovenskú školu. s. 107 – 113.

[6]          Porov. BODNÁR, M. a kol.: Dejiny filozofického myslenia na Slovensku. s. 357.

[7]          Porov. KING, P. J.: Sto filozofov. Život a dielo najvýznamnejších svetových mysliteľov. s. 136.

[8]          Porov. VÁROSSOVÁ, E.: Prehľad dejín slovenskej filozofie. s. 152.

[9]          Porov. PŠEŇÁK, J.: Kapitoly z dejín Slovenského školstva a pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2000, s. 110.

[10]         Porov. VÁROSSOVÁ, E.: Prehľad dejín slovenskej filozofie. s. 160.

[11]         Porov. LETZ, J.: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. s. 94.

Pohryznutie je pre hada poslednou možnosťou ako sa brániť

09.04.2024

S jarným počasím sú spojené aj výlety do prírody. Ak si dáme pozor, nemáme sa čoho báť. Na Slovensku máme len jedného jedovatého hada a ním je vretenica severná. Čo robiť ak nás pohryzie? Pri uhryznutí hadom je najdôležitejšie zachovať pokoj. Mnohokrát sa stáva, že uhryznutie je suché, čiže bez vypustenia jedu. „Jed nie je pre zdravého dospelého človeka [...]

Kežmarská hudobná jar predstaví štyri zaujímavé koncerty

08.04.2024

Obľúbené jarné podujatie v Kežmarku uvedie na svojom 47. ročníku zvučné mená. Prvý koncert 7. mája zmieša hudobné žánre aj druhy umenia, hlavnú úlohu v ňom bude mať slovo a hudba. „Hostiteľka večera herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková a jej hostia – speváčky Marcella Molnárová, Greta Pogany a klavirista Pavol Bodnár dokážu, že aj vážna [...]

Úspechy kežmarskej umeleckej školy zapísané na plátne a v zručnosti absolventov

07.04.2024

Výtvarné umenie paletou farieb zachytáva minulosť a prítomnosť. Prvé dotyky s umením získavajú deti v umeleckých školách. Pedagógovia čarovný svet farieb približujú na výtvarnom odbore v Základnej umeleckej škole Antona Cígera (ZUŠ) v Kežmarku už 52 rokov, preto treba toto krásne poslanie uchovať a zveľaďovať. Cesta k umeleckému vzdelávaniu je náročná [...]

Andrej Babiš, Monika Babišová

Šokujúci rozchod po 30 rokoch. Babiš s manželkou Monikou oznámili koniec vzťahu

19.04.2024 18:06

Ubezpečili, že ich rodinné väzby zostanú aj kvôli deťom pevné.

kravy

Kmeň vtáčej chrípky H5N1 detegovali aj v kravskom mlieku, upozornila WHO

19.04.2024 17:46

Nateraz nie je známe, ako dlho môže vírus v mlieku prežiť.

SR Požiar Osada Stropkov Situácia Mimoriadna POX

Polícia začala v súvislosti s požiarom v Stropkove trestné stíhanie

19.04.2024 17:17

Po požiari, ktorý zničil deväť obydlí, ostalo bez strechy nad hlavou 49 tamojších obyvateľov, z nich 29 detí.

Ukrajinskí vojaci ďakujú Slovákom za zbierku na muníciu

Zbierka na muníciu raketovo rastie, podporila ju i Čaputová. Ďakujeme, bratia Slováci, odkazujú ukrajinskí vojaci z frontu

19.04.2024 16:30, aktualizované: 17:35

Ciieľ bol najskôr vyzbierať jeden milión eur. Vzhľadom na obrovský ohlas a ochotu posielať peniaze obrancom, je zbierka bez finančného a časového limitu.

ONDREJ MIŠKOVIČ

S láskou k poznaniu a vášňou pre písanie sa snažím prinášať články, ktoré vás inšpirujú a rozširujú vaše obzory. Dúfam, že sa na mojom blogu cítite ako na dobrodružnej ceste, kde každý článok je ďalším krokom v objavovaní nekonečných možností mysle a sveta.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 236
Celková čítanosť: 327950x
Priemerná čítanosť článkov: 1390x

Autor blogu