Po Štúrovi a Štefánikovi aj Dubček

13. januára 2022, ANAXIOS, Aktuality

V posledných dňoch roka 2021 vyšla štrnásta pamätná slovenská eurominca. Nesie podobizeň Alexandra Dubčeka.

Kto neprežil Pražskú jar a obrodný rok 1968, už asi ťažko zhodnotí osobnosť Alexandra Dubčeka. „Padla cenzúra, obnovila sa gréckokatolícka cirkev, skauting, miestne odbory Matice slovenskej, žili sme tak voľne ako nikdy. Žiaľ, táto sloboda netrvala dlho, ale zažili sme, ako by to raz mohlo u nás vyzerať. A čo ešte bolo a teraz nie je: úžasná súdržnosť ľudí,“ priblížila historička Nora Baráthová.

Vľavo od podobizne Alexandra Dubčeka je v opise vnútorného kruhu názov štátu. V spodnej časti portrétu je v dvoch riadkoch meno a priezvisko Alexander Dubček. Pod nimi sú v dvoch riadkoch letopočty jeho narodenia a úmrtia 1921 a 1992. Vpravo od portrétu je v opise vnútorného kruhu letopočet 2021, pod ktorým je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Branislava Ronaia (BR) sú pri spodnom okraji vnútorného kruhu. Vo vonkajšom prstenci pamätnej euromince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Ondrej Miškovič, foto: NBS