Hoďte ma vlkom a ja sa vrátim ako vodca svorky

25. apríla 2019, ONDREJ MIŠKOVIČ, Katechézy

V jeden večer zobral starý Indián svojho vnuka a rozprával mu príbeh o boji, ktorý prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu:

“Vnúčik, ten boj v každom z nás je bojom medzi dvomi vlkmi. Jeden vlk je zlý: Je to zúrivosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť, ľahostajnosť a ego. Ten druhý vlk je dobrý: Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.”

Vnuk o tom všetkom rozmýšľal a po chvíli sa opýtal: “A ktorý vlk vyhrá?” Starý Indián odpovedal: “Ten, ktorého kŕmiš.

Článok, ktorý ste sa rozhodli prečítať sa pokúsi zamyslieť nad týmito dvoma obrazmi vlkov v každom z nás a v našich vzťahoch.

 

Ako odhaliť „zlého vlka“ v našom vzťahu?

Dávne povesti o tom, ako vlčie svorky napádali a vyzabíjali celé dediny, alebo rozprávky ako Červená čiapočka alebo Zlý vlk a tri prasiatka vštepujú každému dieťaťu pocit, že vlk je krvilačný a voči človeku agresívny.

Východní otcovia, označovali za prameň a za začiatok každého hriechu práve zlú myšlienku. Vieme, že hrešiť môžeme nielen skutkami a slovami, ale tiež myšlienkami. Kým sa zlá myšlienka stane hriechom, musí prejsť určitými stupňami.

Zlý vlk nám teraz do našich vzťahov dáva jednoduchý scenár:

Každé stretnutie je zrazu len plné hnevu (zúrivosť),

jeden druhému závidíme menej povinností (závisť),

jeden druhému prestávame veriť, a už len pohľad vzbudzuje domýšľavosť (žiarlivosť),

nedokážeme prijímať dary, kvôli ranám ktoré máme (smútok),

prestávame veci robiť pre toho druhého ak nám nedáva to isté ak nie viac (sebeckosť),

prestávame mať cit na problémy toho druhého (hrubosť),

každý jeden prešľap voči nám búra mosty (nenávisť),

druhým hovoríme, aký sme nešťastný vo vzťahu, no partnerovi to nepovieme (sebaľútosť),

hľadáme si výhovorku, len aby sme s milovanou osobou nemuseli byť (falošnosť),

naše problémy sú neporovnateľné s problémami toho druhého (namyslenosť),

prestávame byť pozorný na trápenie a dlhodobé problémy (ľahostajnosť),

hovoríme si, že mi jednoducho všetko vieme (ego).

… a takto v nás víťazí zlý vlk.

 

Sväté písmo, ponúka obraz vlka v protiklade s baránkom v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu takto:

Prvá misia Ježišových učeníkov, je misia práve do miest, kde boli doma. Ježiš ich posiela do vlastnej „svorky“ ale už nie ako vlkov, ale ako baránkov. Unavený a utláčaný Boží ľud, ktorý očakával spásu v politickom prevrate je zrazu ohromený obetavosťou a bezhraničnou láskou učeníkov. Baránky sú zrazu odsúdené na roztrhanie vlkmi.

Toto je spôsob, akým sa uskutočňuje misia v chudobe a neistote, ktorá učeníkov dáva na roveň takým, akým bol Ježiš, baránok a syn Boží, vydaný do rúk ľudí. Baránok je tichý a pokojný. Za svojho života je užitočný tým, že dáva vlnu a mlieko, pokrm a ošatenie, prináša ale aj úžitok po smrti, pretože dáva kožu a mäso, seba samého za odev a pokrm. Pripomína nám veľkonočného baránka (Ex 12, 3 nn) a trpiaceho služobníka, ktorý na sebe nesie hriech sveta (Iz 53, 7; Jn 1, 29). Baránok zostáva stále rovnaký, aj keď žije medzi inými. Mnoho baránkov, nikdy nevytvorí vlčiu svorku. Rozdiel, medzi baránkom a vlkom je ako rozdiel medzi Ježišom a svetom, láskou a sebectvom, chudobou, poníženosťou a pokorou na jednej strane a bohatstvom, mocou a pýchou na druhej strane. Svet sa stále bude chovať k učeníkom tak, ako sa chová vlk k baránkom. V našich časom bude baránok stále vlkovou korisťou.

 

Čo si zobrať z príkladu „dobrého vlka“ do našej bezhraničnej lásky?

Koľko poznáte manželov, ktorí sa ráno prebudia, sotva sa stihnú umyť, spolu najesť a idú do práce, ktorú nerobia naplno, aby potom prišli unavení domov a nič sa im nechcelo? Stereotyp zabíja naše vzťahy.

Silou svorky je vlk, silou vlka je svorka.” Rudyard Kipling

Každá svorka vlkov v sebe skrýva isté vlastnosti, ktoré môžeme aplikovať aj do našich vzťahov. Aké vlastnosti hľadať v správnej svorke?

 

Dobrý vlk nám dáva do našich vzťahov chvíle, na ktoré budeme spomínať pri krbe na staré kolená a sú to zväčša príbehy, začínajúce slovami:

Pamätáš ako si ma požiadal o ruku? (radosť),

Pamätáš si ako sme chodili spolu na prechádzky okolo nášho mesta? (pokoj),

Pamätáš si ako si ma prvýkrát nežne chytil za ruku? (láska),

Spomeň si z čoho sme sa už dostali … (nádej),

Spomeň si na to, keď si mi pomohol sa preniesť cez … (vyrovnanosť),

Spomeň si na chvíle kedy nám stačilo byť len jeden pre druhého … (skromnosť),

Vieš, ako si vtedy mi dal to, čo som potreboval … (láskavosť),

Vieš, ako si vtedy povedal, že ma v tom nenecháš samú… (empatia),

Vieš, že si ma veľmi potešil, keď si mi kúpil kvety a … (štedrosť),

Nezabudnem na to, ako si mi sľúbil, že ma budeš naveky milovať… (vernosť),

Nezabudnem na to, ako si mi nastavil rameno keď som plakala…. (súcit),

Nezabudnem na to, ako si prvýkrát povedal, že ma miluješ … (dôvera).

… a takto v nás víťazí dobrý vlk.

 

„Hoďte ma vlkom a ja sa vrátim ako vodca svorky.“

 

PS: Ktorého vlka kŕmim ja?

Ktorú z týchto myšlienok dobrého a zlého vlka v sebe najviac kŕmiš ty? Skús sa nad tou, ktorá v tebe víťazí zamyslieť, sú to: zúrivosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť, ľahostajnosť, ego, radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera. Ak máš chuť a odvahu, môžeš sa v komentári podeliť o „tú svoju“ a bol by som aj rád, aby si to aj trošku rozvinul, aby sme zistili, že v týchto zlých myšlienkach nie sme sami a v ktorých dobrých myšlienkach si môžeme brať príklad.

 

 

Zdroje informácií:

 

PÁTER GABRIEL, Prameň a začiatok každého hriechu je zlá myšlienka,

dostupné na webe: https://blog.postoj.sk/7799/pramen-a-zaciatok-kazdeho-hriechu-je-zla-myslienka

 

PETER PODLESNÝ, Bez svorky zomrieš,

dostupné na webe: https://muzom.sk/bez-svorky-zomries/